2011, മാർച്ച് 24, വ്യാഴാഴ്‌ച


പഞ്ചമം

ജനിക്കും മുമ്പുള്ള
നിന്റെ നിഷ്ക്കളങ്കതയോടാണ്       
എന്റെ പ്രണയം.                               
* * *
എന്റെയുള്ളില്‍
കുടിയിരുത്തിയ
ദൈവത്തിന്
നീ ബലിയര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍
എന്റെ വിഗ്രഹങ്ങള്‍
ഉടഞ്ഞു ചിതറുന്നു.
* * *
മറുപടിയില്ലാത്ത
കുറിമാനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി
നീ പിണങ്ങുന്നു.
എന്റെ ഹൃദയത്തില്‍
നിന്ന് നിന്നിലേക്കു
വരുന്ന സന്ദേശങ്ങളുടെ
തുടര്‍ച്ച നീ കാണുന്നുനില്ല.
* * *
എന്റെ ഹൃദയത്തിനു
മീതെ നിന്റെ ഹൃദയം
പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച്
നീ മന്ത്രിക്കുന്നു,സ്നേഹം.
ഞാന്‍ പറയുന്നു,
മൌനം സ്വര്‍ണ്ണമാണ്.                          
* * *
നീയില്ലെങ്കില്‍
ആരവം നഷ്ടമാവുന്ന
എന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്
നിനക്കെന്തറിയാം....? 


 
 

1 അഭിപ്രായം: